Cập nhật tiến độ thi công thực tế

Tiến độ thi công thực tế Roman Plaza ngày 28/2/2017

Công trường dự án Roman Plaza đang được đẩy nhanh tiến độ thi công phần móng. Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Roman Plaza ngày 28/02/2017. … Xem chi tiết